Blog

Gebouwenbeheer, Nuttige links, Tips & Advies, Verhuurproblemen

Sluikstort algemene delen appartementsgebouw

Wat valt er onder sluikstort?

 

Foutief aangeboden afval.

Sluikstorters ontwijken bewust de inzameling van huisvuil of bedrijfsafval. Ze laten afval achter op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop het niet is toegelaten of in de verkeerde container of zak. Het gaat bijvoorbeeld om zakjes huishoudelijk afval die in straatvuilnisbakken worden achtergelaten, dumpingen op anonieme locaties en het achterlaten van afval bij glasbollen, textielcontainers en dergelijke.

Als sluikstorten op een publieke plaats gebeurt, kan de politie of de GAS-ambtenaar optreden.

Maar wat kan u doen als het sluikstorten plaatsvindt in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, waarin u één of meerdere appartementen verhuurt?

 

Pak geweigerde pmd-zakken aan

Een typisch probleem bij hoogbouw is de problematiek van geweigerde pmd-zakken. Bewoners plaatsen (al dan niet onwetend) fout gesorteerde pmd-zakken buiten. Deze zakken worden geweigerd door de ophaaldienst. Vervolgens herkennen de foute sorteerders hun pmd-zak niet en laten deze bijgevolg staan. Dit trekt vaak andere sluikstorten aan.  Fost Plus probeert hierin de afvalintercommunales de ondersteunen om de problematiek van geweigerde pmd-zakken aan te pakken via meer bewustmaking.

Breng de sociale norm in beeld

  • Hang (in samenspraak met de syndicus) in de hal laagdrempelige informatie op over de afspraken rond de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente.
  • Spreek de bewoners aan en vraag hen of ze de netheid van het appartementsblok belangrijk vinden.
  • Bied hen vervolgens de mogelijkheid om een poster zichtbaar op te hangen waarmee zij hun engagement voor een propere buurt uitdragen.
  • Activeer de inwoners door hen sluikstorten te laten melden via het meldpunt.
  • Plaats ook een bord op de plek waar er gesluikstort wordt die de norm communiceert.

Besteed aandacht aan omgevingsfactoren

Probeer de omgeving op alle vlakken proper te houden, door bijv. beplanting in te korten of te verwijderen. Het verwijderen van grafitti en bestickering en het herstellen van meubilair en bestrating is ook een grote hulp.

Sluikstort bestrijden met camera’s

Een veel voorkomend probleem bij de handhaving van sluikstorten is dat de daders niet gekend zijn of moeilijk te identificeren. De inzet van camera’s kan hier mogelijk bij helpen, het effect kan oplopen tot een daling van 55%. Hier kan je een nuttige brochure met alle tips downloaden!

Aan wie rekent u de kosten door voor het verwijderen van zwerfafval, veroorzaakt door sluikstorten?

Als u de dader van het sluikstorten kunt identificeren, dan mag u de kosten voor de verwijdering van het afval en de (eventuele) schoonmaakkosten aan hem doorrekenen. U moet wel kunnen aantonen dat hij de dader is. De dader kan één van uw huurders zijn, maar evengoed ook een niet-huurder.

 

Afval in gemeenschappelijke garage
Achtergelaten meubels in een gemeenschappelijke garage.

Tot slot

Sluikstort trekt sluikstort aan. Verwijder daarom sluikstort zo snel mogelijk en geef geurhinder en ongedierte geen kans.

Meer weten: https://mooimakers.be/kenniswijzer/thema/sluikstort/sluikstortbeleid
Bronnen: wonenvlaanderen.be – mooimakers.be

Ophaling sluikstort door Verhuurklaar.

Heeft u een éénmalige of periodieke ophaling nodig van sluikstort?

Wacht niet langer
– tot er meer en meer afval bijkomt –

contacteer ons
voor een snelle opruiming!