Blog

Tips & Advies, Verhuurproblemen

Help mijn huurder is vertrokken met de noorderzon

Wat als de huurder met de noorderzon verdwijnt?

Huurders die wegwillen uit het door hen gehuurde pand leven niet altijd de spelregels na rond de opzeg van de huurovereenkomst. Ze verdwijnen soms van de ene dag op de andere en betalen dan geen huur meer. Maar wat kan u als verhuurder doen als u zelf een huurder hebt die van de ene dag op de andere zonder verdere verwittiging verdwijnt?

Het feit dat uw huurder de woning of het appartement dat hij van u huurde verliet (al dan niet volledig leeg) brengt niet met zich mee dat de huurovereenkomst daardoor ook automatisch eindigt.

 

Het is dan ook uit den boze dat u als verhuurder zo maar in het door u verhuurde pand binnen gaat en dat ook opnieuw verhuurt. U volgt best onderstaande stappen:

1. Zoek contact met de huurder.

Weet u dat uw huurder het pand verliet, stuur hem dan een schriftelijke aanmaning om zijn huurderverplichtingen (bewonen van het huis, betalen van de huur als er al achterstallen zijn, …) terug na te komen. Doe dat via een aangetekende brief naar het laatst gekende adres. Stuur verder ook een mail (als u een mailadres hebt) en een sms.

2. Vraag aan de politie of aan een gerechtsdeurwaarder om vast te stellen dat het huis verlaten is.

De kans dat uw huurder niet reageert op de aanmaning is groot. U kan dan beslissen om samen met de gerechtsdeurwaarder en eventueel een slotenmaker binnen te gaan om te kijken of de woning inderdaad leeg is. Vraag meteen aan de gerechtsdeurwaarder om foto’s te nemen van de toestand van de woning om op die manier eventuele huurschade te kunnen bewijzen. Laat hem tevens de meterstanden vaststellen. Alleen binnengaan in de woning doet u maar beter niet. De huurder zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen dat eventuele schade die er is door u werd aangebracht.

Schrijf de huurder vervolgens meteen ook een aangetekende brief (en stuur een mail en sms) waarin u aangeeft dat u er -behoudens tegenbericht binnen de 7 dagen- van uit gaat dat uw huurder de huur verbrak en dat u de woning opnieuw te huur zal ­stellen. Vraag de huurder ook om op een door u gestelde datum en uur in het huurpand aanwezig te zijn voor de opmaak van een plaatsbeschrijving. Maan hem tevens aan de eventuele huurachterstallen te betalen alsook een verbrekingsvergoeding en een eventuele wederverhuringsvergoeding. Maak tevens voorbehoud voor eventuele huurschade.

3. Naar de rechtbank.

Heeft uw schrijven weinig uitgehaald dan kan u ervoor kiezen om een procedure starten bij de vrederechter waar u de huurachterstallen kan opvragen en waarbij u tevens de ontbinding van de huurovereenkomst kan vorderen. U kan dan meteen een verbrekingsvergoeding vragen, een voorbehoud voor huurschade enz. U kan ook eventueel een deskundige laten aanstellen om die schade te becijferen. Wil u zo’n procedure starten voor de vrederechter dan doet u daarbij best een beroep op de diensten van een advocaat. Bij uw keuze dient u zich af te vragen of het sop de kool wel waard is en of een eventuele procedure u uiteindelijk niet meer zal kosten dan opleveren…

4. Huis leeghalen.

Heeft uw huurder het pand niet volledig leeggemaakt dan kan u de gemeente verwittigen en de meubels voor ophaling buiten zetten. Deze worden dan voor een beperkt periode opgeslagen in een depot bij de gemeente, waar de huurder deze terug kan komen ophalen.

Bijhorend afval en schoonmaak valt vervolgens wel volledig ten laste van de verhuurder, deze schade kan u (in principe) via een gerechtelijke procedure recupereren.

Wenst u hiervoor graag ondersteuning, neem dan gerust contact op met ons.