Blog

Nuttige links, Tips & Advies, Verhuurproblemen

Verzekering voor huurschade en onbetaalde huur

Wist u dat u zich kan indekken tegen een huurder die de huur niet betaalt of uw appartement of huis beschadigt?

De verzekering kan juridische bijstand verlenen bij een geschil maar ook tussenkomen als uw huurder huurschade veroorzaakt en de huurwaarborg niet volstaat. Niet alle verzekeraars bieden zo’n polis aan, maar een interessant voorbeeld is het ‘pack verhuurder’ van AG Insurance.

AG Property Assist

AG Insurance – Pack Verhuurder

Het gaat om een ruim pakket, met onder meer ook een dekking voor huurschade, dat ook kan worden aangesproken bij wanbetaling. De premie beloopt 5 procent van de huurprijs (zonder lasten). Zoals steeds moet u de premie afwegen tegen de dekking en de voorwaarden. Zo komt de verzekering bij wanbetaling niet tussenbeide zolang de gemiste huur niet meer bedraagt dan de waarborg. En er worden maximaal twaalf maanden huur uitgekeerd.

Een voorwaarde is ook dat de verzekerde de rechtsbijstand aanspreekt die tevens deel uitmaakt van dit pakket, en een gerechtelijke procedure inleidt om de achterstallige huur te recupereren. Er geldt een wachttijd van vier maanden vanaf het afsluiten van het verzekeringscontract en voor de waarborg “huurschade” is een gedateerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving noodzakelijk (zowel bij het begin als einde van de huur).

Met het Pack Verhuurder krijgt u een globale oplossing voor mogelijke problemen tussen u als verhuurder en uw huurder.

Meer info: https://www.aginsurance.be/Retail/nl/woning/verhuurder/Paginas/pack-verhuurder.aspx

 

Huurgarantiefonds

Een andere optie is het Huurgarantiefonds dat de Vlaamse overheid lanceerde begin 2014. Op voorwaarde dat het huurcontract geregistreerd is, kan de verhuurder zich aansluiten, binnen twee maanden na de ondertekening van het huurcontract. Dat kost eenmalig 78 euro per contract. Het Huurgarantiefonds kan tot drie maanden huurachterstand opvangen, met een plafond van 2.776 euro.

Deze procedure is echter omslachtig en strikt getimed, en vergt de tussenkomst van een vrederechter, die een afbetalingsplan moet opleggen. Het Huurgarantiefonds betaalt alleen als de huurder dat afbetalingsplan niet opvolgt. Mee door de strikte procedure wordt het fonds relatief weinig aangesproken.

Meer info: https://www.wonenvlaanderen.be/premies/het-vlaams-huurgarantiefonds-bescherm-uzelf-tegen-huurachterstand

 

 

Property Assist Verhuurklaar

Heeft u huurschade en bijstand nodig? Neem contact op met Verhuurklaar voor: